مدرسه فمینیستی

شنبه 26 ژانويه 2008


دیروز در دنیای وب صدای زنگ مدرسه فمینیستی را شنیدم .زنگی که مرا با خودش به داخل مدرسه برد.چه مدرسه پر نشاطی . مدرسه ای برای فکرکردن .شاگردان مدرسه نوشته بودند:

«ما» (شاگردان مدرسه فمینستی)، جمعی از فعالان جنبش حقوق برابر در ایران هستیم که به قصد تغییر و اصلاح وضعیت نابرابر موجود، سالهاست مشغول فعالیت اجتماعی هستیم. خوشبختانه در دو سال اخیر، فعالیت جنبش زنان روندی پرشتاب گرفته و گسترش حیرت انگیزی یافته است و در این میان نقش «کمپین یک میلیون امضاء» نقشی تعیین کننده و غیرقابل انکار است، این را به عنوان کنشگران این جنبش به خوبی احساس می کنیم (و فکر می کنیم به اندازه کافی مستندات عینی برای اثبات این مدعا، جهت ارائه به کسانی که از بیرون به جنبش یک میلیون امضاء نگاه می کنند، وجود دارد) و از همین رو در راه مطالبات برابری خواهانه این جنبش به جمع آوری امضاء و عمومی کردن هر چه گسترده تر خواسته های این جنبش قدم خواهیم گذاشت.

نام های آشنا در این مدرسه کم نیست: نوشین احمدی خراسانی ،جلوه جواهری ،ناهیدکشاورز ،سارا امجدیان ،سارا لقمانی و دیگران.

توصیه می کنم سری به این مدرسه بزنید.


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟
بنا به توافقنامه Creative Commons برخی از حقوق برای بهمن احمدی امویی محفوظ است.
نقل قول غیرتجاری و با ذکر منبع و اطلاع نویسنده، آزاد است.