عید سیاه

دو شنبه 31 مارس 2008


نوروز آمد ، بی اینکه سه دانشجوی دربند مجید توکلی-احسان منصوری و احمد قصابان آزادشوند ،بی اینکه منصور اسانلو پس از ماهها تحمل زندان حتی چند روز به مرخصی آمده باشد،بی اینکه پدر و مادر داغدیده دکتر زهرا برای لحظه ای غم از دست دادن فرزندشان را ازیاد برده باشند ،بی اینکه خانواده ابراهیم لطف اللهی ،باورکرده باشند که فرزندشان واقعا در زندان خودکشی کرده است و بی اینکه دانشجویان برابری طلب دانشگاه تهران در کنار هفت سین خانواده هایشان نشسته باشند و بی اینکه....

جمعی از مادران صلح؛ جمعه نهم فروردین به نشانه حمایت از حقوق بشر به دیدار خانواده های احسان منصوری, دکتر زهرا بنی یعقوب و منصور اسانلو رفتند .خانواده هایی که تلخی اتفاق های سال گذشته هنوز در زندگی شان حس می شود. عید سیاه را اینجا بخوانید


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟
بنا به توافقنامه Creative Commons برخی از حقوق برای بهمن احمدی امویی محفوظ است.
نقل قول غیرتجاری و با ذکر منبع و اطلاع نویسنده، آزاد است.