۷۰۰ واحد توليدي تبريزبه دليل فشار بانك‌ها در آستانه تعطيلي قرار دارند

سه شنبه 25 دسامبر 2007


در سايت ببينيد : http://www.sarmayeh.net/webfa/defau...


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟
بنا به توافقنامه Creative Commons برخی از حقوق برای بهمن احمدی امویی محفوظ است.
نقل قول غیرتجاری و با ذکر منبع و اطلاع نویسنده، آزاد است.