شماره مقاله: 207

مسیر:
صفحه اول > اقتصاد سیاسی

لینک مستقیم:
http://amouei.com/spip.php?article207بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های بهمن احمدی امویی محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://amouei.com

سردر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به زير كشيده شد

دو شنبه20 خرداد 1387


در سايت ببينيد : http://www.sarmayeh.net/webfa/defau...