شماره مقاله: 276

مسیر:
صفحه اول > اقتصاد سیاسی

لینک مستقیم:
http://amouei.com/spip.php?article276بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های بهمن احمدی امویی محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://amouei.com

سقوط ’شرکت آمريکا’

جمعه19 مهر 1387


در سايت ببينيد : http://alef.ir/content/view/32941/