شماره مقاله: 334

مسیر:
صفحه اول > روزگرد

لینک مستقیم:
http://amouei.com/spip.php?article334بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های بهمن احمدی امویی محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://amouei.com

جایزه بین المللی شجاعت در روزنامه نگاری برای ژیلا

سه شنبه29 اردیبهشت 1388


ژیلا امروز برنده جایزه بین المللی شجاعت در روزنامه نگاری شد . این برای من خیلی مهم است . به چند دلیل :

در درجه اول افتخار می کنم که با چنین زنی زندگی مشترک دارم . اما مهمتر ، این است که همین روزنامه نگار که دارای سبک خاص وشجاعت غیر قابل کتمان در کار حرفه ای اش است ، از سوی برخی از روزنامه ها و روزنامه نگاران و نهادهای صنفی روزنامه نگاری ایران ، بارها مورد بی مهری قرار گرفته و کمتر به اهمیت کارش توجه کرده اند . دلایلش را شاید بعدها بگویم و بنویسم .

اما این جایزه معنوی یک سرمایه اجتماعی برای روزنامه نگاران ایران ، روزنامه نگاران زن ایرانی و جنبش زنان است که از این بابت اهمیت بیشتری دارد . من این موفقیت را به روزنامه نگاران زن ایرانی بویژه همه روزنامه نگاران فمنیست که در عین سلامت نفس ، کار حرفه ای خودشان را جز از طریق کار مداوم و خستگی ناپذیر ، جلو نمی برنند تبریک می گویم و به آنها غبطه می خورم .

مدرسه فمینیستی که یکی از نهادهای خبری و اطلاع رسانی جنبش زنان ایران است ، گفتگویی در این باره با ژیلا داشته که می توانید آن را در اینجا بخوانید .

البته بیانیه نهاد بین المللی رسانه های زنان در این باره را هم اینجا می توان مشاهده کرد .