شماره مقاله: 85

مسیر:
صفحه اول > میهمان

لینک مستقیم:
http://amouei.com/spip.php?article85بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های بهمن احمدی امویی محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://amouei.com

رانت سیمان و دولت جمهوری اسلامی

علی شمس اردکانی

جمعه14 دی 1386


در سايت ببينيد : http://www.sarmayeh.net/webfa/defau...