تصميم‌‌هاي غافلگيركننده و فضاي كسب و كار

حسين راغفر

جمعه 11 ژانويه 2008


گرفتن تصميمات خلق‌الساعه و ناگهاني مختص دولت نهم نبوده و قبلا هم سابقه داشته اما در دولت نهم شدت گرفته است به نظر مي‌آيد كه دولت نهم معتقد است، جامعهء ما در حالت رخوت به سر مي‌برد و بايد گاهي شوكي به جامعه وارد شود تا جامعه هوشيار بماند و به همين جهت با تصميمات ناگهاني اين شوك را به جامعه وارد مي‌كنند، فارغ از اين‌كه اين گونه تحولات براي جامعه بسيار پرهزينه و زمان‌بر است و بر فضاي اقتصادي جامعه به خصوص فضاي كسب و كار بسيار تاثيرگذار است. كسب و كار با سرمايه‌گذاري بيش‌تر و امنيت در نگهداري سرمايه رونق پيدا مي‌كند چرا كه مهم‌ترين مساله براي سرمايه‌گذاري پيش‌بيني آينده براساس حساب و كتاب، قواعد و قوانين و احساس امنيت است، بنابراين سرمايه‌گذار براي مشاركت در سرمايه‌گذاري، نياز به امنيت و قوانين با ثبات دارد تا بتواند امنيت سرمايهء‌مالي و انساني را به نوعي تضمين كند. در دو سال گذشته شاهد تداوم فرار سرمايه‌هاي مادي، مالي و معنوي، فكري و انساني از كشور بوده‌‌ايم كه علت آن هم نوسانات شديد در تصميم‌گيري و بي‌ثباتي در قوانين و فضاي اقتصاد و كسب‌و‌كار بوده است. اين امر قدرت پيش‌بيني را از سرمايه‌گذار گرفته و در نتيجه سرمايه‌گذار، سرمايه و آيندهء خود را در مخاطره ديده و از خير سرمايه‌گذاري مي‌گذرد.

امنيت در فضاي كسب و كار و جذب سرمايه‌هاي مالي و انساني تاثير به سزايي دارد. در حال حاضر در كشور ما سرمايه و ثروت بسياري وجود دارد اما بيكاري نيز فزاينده است و دولت به سختي مي‌تواند، نرخ بيكاري را كنترل كند و يا اشتغال پايدار ايجاد كند. به همين جهت نيز بيش از 350 ميليارد دلار از سرمايهء ايرانيان در دوبي سرمايه‌گذاري شده است.

فرار سرمايه بيش از هر چيزي محصول ناامني فضاي كسب و كار و ناامني فضاي كسب و كار نتيجه تغييرات زودهنگام و تغيير هر روزهء مقررات و قوانين است. مديريت سرمايه و منابع بيش از هر نكتهء ديگري تاثير در ايجاد فضاي كسب و كار و امنيت آن دارد.

در شرايط كنوني با توجه به سرمايه‌هاي عظيمي كه در كشور وجود دارد، متاسفانه به دليل تصميم‌گيري‌هاي ناصحيح مسوولان، انتفاع از اين منابع منقطع شده و اشتغال در كشور به شدت آسيب ديده است. به همين جهت امنيت فضاي كسب و كار بيش از وجود سرمايه به امنيت و مديريت منابع نياز دارد،بنابراين دولت بايد از تصميمات خلع‌الساعه در ادغام و انحلال سازمان‌ها و شوراها و تغيير شديد در نظام تصميم‌گيري پرهيز كند.

‌ عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.
بنا به توافقنامه Creative Commons برخی از حقوق برای بهمن احمدی امویی محفوظ است.
نقل قول غیرتجاری و با ذکر منبع و اطلاع نویسنده، آزاد است.