پذيرش > ... > سخنگاه 1521

جمهوری اسلامی ،ساختاری دوگانه با حداکثر ناکارآمدی

31 ژوئيه 2016, 16:03

جناب بهمن عموئی بزرگوار :ضمن تشکر بمناسبت ارائه تحلیل پر محتویتان لازم می دانم در رابطه با پاراگراف آخر خدمتتان عرض کنم همان ذات دوگانه جمهوری اسلامی موجبی است تا حاکمیت اقتدارگرا به دلیل رفتار اقتدارگرایان و غیرقانونیشان نتوانند اتوریته لازم را برای دست یابی به قدرت ایجاد کند از سوئی جامعه روشنفکری و فعالین سیاسی مدنی حاضر به سکوت در رابطه با آنان نخواهد شد و اینها موجباتی است که این شانس از سوی اقتدارگرایان متحقق نشود