شماره مقاله: 149

مسیر:
صفحه اول > روزگرد

لینک مستقیم:
http://amouei.com/spip.php?article149بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های بهمن احمدی امویی محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://amouei.com

بورقانی خود ساخته

جمعه19 بهمن 1386


یکی از مهمترین تفاوتهای بورقانی با دیگر اصلاح طلبان دراین است که او ، خود ساخته بود . اما بقیه اصلاح طلبان با وابستگی های حزبی ، جناحی و سیاسی و خانوادگی به موقعیت موجودی که دارند ، رسیده اند .

بورقانی نه عضو وزارت اطلاعات بود ، نه وابستگی های خاص خانوادگی داشت و نه حتی زمانی بازجوی زندان های جمهوری اسلامی بود ، که حالا پس از گذشت سال و عمری استحاله شده باشد و برای بازگشت دوباره به قدرت به دنبال راه و رسم دولت مردم سالار و دموکراسی در ایران باشد .

ژیلا در باره بورقانی خاطراتی دارد که خواندنش برای نشان دادن ویژگی های او خالی از لطف نیست.