شماره مقاله: 164

مسیر:
صفحه اول > روزگرد

لینک مستقیم:
http://amouei.com/spip.php?article164بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های بهمن احمدی امویی محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://amouei.com

چقدر به یکدیگر اعتماد داریم

چهار شنبه1 اسفند 1386


شما را نمی دانم اما دست کم آدم های بسیاری را می توان اسم برد که کمترین اعتماد را نسبت به هم دارند . شاید 279 نماینده مجلس را بتوان در زمره این افراد قلمداد کرد .

عکسی را که به همراه این مطلب می بینید هنگام شمارش آرای علی احمدی در مجلس ،زمان گرفتن رای اعتماد برای وزارت آموزش و پروش ، گرفته شده است .او با رای ناپلئونی وزیر شد.

اما نکته مهم عکس : به دلیل عدم اعتمادی که به یکدیگر دارند تقریبا هر کس توانسته ، به محل استقرار هیات رئیسه مجلس هجوم برده است . تا مبادا چیزی خوانده شود که مورد نظرش نیست .

می گویند اعتماد یکی از لوازم رسیدن به یک جامعه دموکراتیک و دولت دموکرات است . با این توصیف سال ها باید بگذرد تا با الفبای رفتار دموکراتیک و لوازم دموکراسی خو بگیریم و عادت کنیم .