شماره مقاله: 184

مسیر:
صفحه اول > روزگرد

لینک مستقیم:
http://amouei.com/spip.php?article184بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های بهمن احمدی امویی محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://amouei.com

چرا مردم ایران بی انگیزه شده اند

شنبه10 فروردین 1387


امشب شهرهای بزرگ جهان از استرالیا و نیوزلند تا اسیا ، اروپا و آمریکا برای جلب توجه مردم به افزایش گرمای زمین ، یک ساعت در خاموشی فرو می روند . پیش از این نیز در اواخر اسفند ماه بیش از 100 شهر بزرگ جهان در اعتراض به قطع جریان برق و سوخت از اسرائیل به سوی شهر غزه در فلسطین یک ساعت در خاموشی فرو رفتند . دست اندرکاران این برنامه می خواستند مردم جهان با شرایط بد زندگی در غزه آشنا شوند و با آنها اظهار همدردی کنند . مشکلاتی که اسرائیل برای آنها بوجود آورده بود .

اما به نطر می رسد برای مردم ایران هیچکدام ار این دو اتفاق آنقدر اهمیت ندارد که کمترین عکس العملی از خود نشان دهند . برای آنها تفاوتی نمی کند هوای زمین در حال گرم شدن است و یا اینکه بیش از یک و نیم میلیون نفر در غزه دچار مشکل در زندگی عادی خود هستند . کما این که برایشان مهم نبود و نیست که چه خطراتی کشورشان را دوره کرده است .
جمهوری اسلامی ، مردم ایران را به حدی بی تفاوت و بدون آرمان و انگیزه تربیت کرده که هیچ چیز جز خودشان برایشان اهمیتی ندارد. مردمی که 30 سال پیش آرمان های بزرگ را فریاد می زدند ، حالا به چیزی جز خودشان فکر نمی کنند . آنها حتی به ایران هم فکر نمی کنند . فقط خود و خانواده . شاید بتوان گفت که مردم ایران مادی گرا ترین مردم دنیا شده اند . این را در زندگی روزمره تک تک ما می توان جستجو کرد .

امشب شهرهای بزرگ جهان از استرالیا و نیوزلند تا اسیا ، اروپا و آمریکا برای جلب توجه مردم به افزایش گرمای زمین ، یک ساعت در خاموشی فرو می روند . پیش از این نیز در اواخر اسفند ماه بیش از 100 شهر بزرگ جهان در اعتراض به قطع جریان برق و سوخت از اسرائیل به سوی شهر غزه در فلسطین یک ساعت در خاموشی فرو رفتند . دست اندرکاران این برنامه می خواستند مردم جهان با شرایط بد زندگی در غزه آشنا شوند و با آنها اظهار همدردی کنند . مشکلاتی که اسرائیل برای آنها بوجود آورده بود .

اما به نطر می رسد برای مردم ایران هیچکدام ار این دو اتفاق آنقدر اهمیت ندارد که کمترین عکس العملی از خود نشان دهند . برای آنها تفاوتی نمی کند هوای زمین در حال گرم شدن است و یا اینکه بیش از یک و نیم میلیون نفر در غزه دچار مشکل در زندگی عادی خود هستند . کما این که برایشان مهم نبود و نیست که چه خطراتی کشورشان را دوره کرده است .
جمهوری اسلامی ، مردم ایران را به حدی بی تفاوت و بدون آرمان و انگیزه تربیت کرده که هیچ چیز جز خودشان برایشان اهمیتی ندارد. مردمی که 30 سال پیش آرمان های بزرگ را فریاد می زدند ، حالا به چیزی جز خودشان فکر نمی کنند . آنها حتی به ایران هم فکر نمی کنند . فقط خود و خانواده . شاید بتوان گفت که مردم ایران مادی گرا ترین مردم دنیا شده اند . این را در زندگی روزمره تک تک ما می توان جستجو کرد .