شماره مقاله: 229

مسیر:
صفحه اول > روزگرد

لینک مستقیم:
http://amouei.com/spip.php?article229بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های بهمن احمدی امویی محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://amouei.com

سخت ترین روز دانشگاه تهران/آیا دانشجویان رو دست خوردند؟

سه شنبه25 تیر 1387


نشریات در تیرماه 1378 بیشتر به روایت حوادث هجدهم تا بیست تیرماه پرداختند و کمتر حوادث بیست یکم و بیست و دوم تیرماه که پیش در آمد بیست و سوم تیر ماه و سیطره کامل حزب الله بر تهران بود ،روایت شده است.شاید مهم ترین دلیلش این باشد که پس از بیست و دوم تیرماه مطبوعات با سانسور شدید خبری مواجه شدند.

من روایت دقیقی از حوادث آن روز نوشتم اما به دلیل همین سانسور شدید ،روزنامه صبح امروز که برایش کار می کردم آن را چاپ نکرد.می گفتند از مقامات ارشد نیروهای امنیتی به آنها خبر رسیده است چاپ هرمطلبی در این باره می تواند منجر به توقیف روزنامه شود.

چند ماه بعد در شهریور ماه آن سال موفق شدم این گزارش را در هفته نامه مبین به چاپ برسانم البته با حذف و سانسور فراوان.این گزارش را با عنوان سخت ترین روز دانشگاه تهران بخوانید.البته من اصل دست نوشته هایم را نگه داری نکرده بودم و بنابراین آنچه می خوانید همان گزارش سانسور شده است.