شماره مقاله: 281

مسیر:
صفحه اول > اقتصاد سیاسی

لینک مستقیم:
http://amouei.com/spip.php?article281بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های بهمن احمدی امویی محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://amouei.com

سياست‌هاي اقتصادي‌ دولت به تمام معني فشل است

جمعه19 مهر 1387


آنلاين بنگريد : http://www.tabnak.ir/pages/?cid=20754