تلاش برای همبستگی جنبش زنان روز افزون باد

امروز ۲۲ خرداد و روز همبستگی با جنبش زنان ایران است. دو سال پیش در چنین روزی تعداد زیادی از فعالان جنبش زنان و برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی که به وجود قوانین تبعیض امیز علیه زنان در ایران اعتراض داشتند در میدان هفت تیر تهران گرد آمدند.

از قضا روز خوبی هم برای نمایش توانایی پلیس های زن تازه تربیت یافته بود . ساعت پنج بعد ظهر ان روز اتفاقاتی افتاد که بازتاب های بین المللی بسیاری برای جنبش زنان ایران به همراه داشت.در گستره وسیعی از جهان و مهمتر از آن در ایران حرکتی به نام زنان شکل گرفت که چند ماه بعد” کمپین یک میلیون امضا برای تغیر قوانین تبعیض آمیز در ایران ” از دل آن بیرون آمد . حرکتی که حالا دیگر به تجمع و اعتراض های کلاسیک تکیه ندارد. در درون بسیاری از خانواده های مذهبی و غیر مذهبی رسوخ کرده است . این حرکت از سوی دیگر به تهران و شهرهای بزرگ محدود نمی شود . هم اکنون این حرکت در بسیاری از شهرها و بخش های کوچک ایران هواداران فعالی دارد که قوانین تبعیض آمیز در جمهوری اسلامی روز به روز بر تعداد آنها می افزاید.

در ۲۲ خرداد سال ۸۵ من به همراه ۷۰ نفر دیگر دستیگر و روانه زندان اوین شدیم . بخش اول خاطراتم را در [اینجا->http://www.irwomen.info/spip.php?article117] و بخش دوم را هم در [اینجا->http://www.irwomen.info/spip.php?article121] می توانید بخوانید.

نوشته‌های مشابه

+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.

افزودن