حقوق بشر و دموکراسی گزارش

گزارش ضرب و شتم عبدالله مومنی، زندانی سیاسی و فرزندانش

چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۰ صبح و برای چندمین بار مقابل زندان اوین. عبدالله مومنی برای اجرای یک سال حکم زندانش، آمده تا خودش را معرفی کند. او بابت سخنرانی در کنفرانس ” نجات ایران ” به اجرای احکام دادسرای ۳۳ احضار شده بود. هوا سرد است و آلوده. چند نفری  برای بدرقه  و دیدار گرد آمده بودند. چشم هایی تر شد و آغوش هایی گرم. عبدالله  با همراهی وکیلش حسن اسدی زیدابادی به دادسرا رفتند. یکی دو نفر گفتند:با توجه به شرایط همسرش که بیماری سخت و حادی دارد، احتمالا به او فرصتی می دهند تا دوره درمان همسرش خانم فاطمه آدینه وند تمام شود و مشکلاتش تا حدی کاهش پیدا کند