سفرنامه

زندگی در زندان

{{روایت بهمن احمدی امویی از زندان؛ مروری بر ‘تمرین شکست’ }} پرتو پروین-روزنامه‌نگار کتاب «زندگی در زندان اوین و رجایی شهر» خاطرات گزارش‌گونه بهمن احمدی ادامه…

روزگرد

گزارش یک رأی دزدیده‌شده

یکی از ویژگی‌های کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ این است که بعدازاین اتفاقات دیگرکسی بهانه‌ای نداشت و ندارد که بگوید : نمی‌دانستم ادامه…

گزارش تحقیقی

نزاع سلاطین نفتی

کاظم‌پور اردبیلی شانس خود را در اوپک می‌آزماید تیرماه آینده جمهوری‌اسلامی ایران رقابت سختی را با عربستان سعودی برای کسب پست دبیرکلی اوپک خواهد داشت. ادامه…